Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 15/2010, které se bude konat dne 18.05.2010 v 8:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2010
2. Návrh na zařazení nové akce VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
    (8:35 8:40, P. Kolář, RK-15-2010-02)
3. Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
    (8:40 8:45, P. Kolář, RK-15-2010-03)
4. Prodej bytové jednotky v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
    (8:45 8:50, P. Kolář, RK-15-2010-04)
5. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. Týn u Třebíče, obec Třebíč
    (8:50 8:55, P. Kolář, RK-15-2010-05)
6. Koupě pozemků v k. ú. a obci Krokočín po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
    (8:55 9:00, P. Kolář, RK-15-2010-06)
7. Změna usnesení č. 0081/02/2008/ZK
    (9:00 9:05, P. Kolář, RK-15-2010-07)
8. Darování pozemků v k. ú. a obci Rynárec
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-15-2010-08)
9. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-15-2010-09)
10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a Chrtníč
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-15-2010-10)
11. Uzavření smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-15-2010-11)
12. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-15-2010-12)
13. Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-15-2010-13)
14. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-15-2010-14)
15. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-15-2010-15)
16. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby Obec Budkov - úprava veřejného prostranství
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-15-2010-16)
17. Změna usnesení 0543/12/2010/RK
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-15-2010-17)
18. Záměr darovat vodovodní a kanalizační řad na ulici Manželů Curieových v Třebíči
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-15-2010-18)
19. Výsledek Inventury projektů příspěvkových organizací
    (10:00 10:05, K. Kotrba, M. Šulc,, RK-15-2010-19)
20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu - pracoviště krajského úřadu v Havlíčkově Brodě
    (10:05 10:10, E. Janoušková, RK-15-2010-20)
21. Projekt ICHNOS Plus - návrh na provedení rozpočtového opatření
    (10:10 10:15, P. Pavlinec, RK-15-2010-21)
22. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (10:15 10:20, I. Šteklová, RK-15-2010-22)
23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Centru multikulturního vzdělávání, o. s.
    (10:20 10:25, I. Šteklová, RK-15-2010-23)
24. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání cyklistického závodu Merida Bike Vysočina 2010
    (10:25 10:30, I. Šteklová, RK-15-2010-24)
25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
    (10:30 10:35, I. Šteklová, RK-15-2010-25)
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování medailí pro vítěze Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6. tříd
    (10:35 10:40, I. Šteklová, RK-15-2010-26)
27. Zrušení usnesení rady kraje
    (10:40 10:45, I. Šteklová, RK-15-2010-27)
28. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
    (10:45 10:50, M. Pech, RK-15-2010-28)
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2010
    (10:50 10:55, M. Pech, RK-15-2010-29)
30. Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem
    (10:55 11:00, M. Pech, RK-15-2010-30)
31. Odvolání ředitele Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
    (11:00 11:05, M. Pech, RK-15-2010-31)
32. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
    (11:05 11:10, M. Pech, RK-15-2010-32)
33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Smlouva o spolupráci
    (11:10 11:15, M. Pech, RK-15-2010-33)
34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
    (11:15 11:20, M. Pech, RK-15-2010-34)
35. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
    (11:20 11:25, M. Pech, RK-15-2010-35)
36. Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
    (11:25 11:30, M. Pech, RK-15-2010-36)
37. Jmenování ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
    (11:30 11:35, M. Pech, RK-15-2010-37)
38. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2009
    (11:35 11:40, H. Strnadová, RK-15-2010-38)
39. Veřejná zakázka Přeložka silnice II/352Jihlava - Heroltice - dodatečné stavební práce
    (11:40 11:45, H. Strnadová, RK-15-2009-39)
40. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2010
    (11:45 11:50, H. Strnadová, RK-15-2010-40)
41. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba
    (11:50 11:55, H. Strnadová, RK-15-2010-41)
42. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
    (11:55 12:00, I. Fryšová, RK-15-2010-42)
43. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - globálního grantu Zvyšování kvality vzdělávání v kraji Vysočina
    (12:00 12:05, I. Fryšová, RK-15-2010-43)
44. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina
    (12:05 12:10, I. Fryšová, RK-15-2010-44)
45. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory - příspěvkové organizace kraje Vysočina Education
    (12:10 12:15, I. Fryšová, RK-15-2010-45)
46. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
    (12:15 12:20, I. Fryšová, RK-15-2010-46)
47. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0011
    (12:20 12:25, I. Fryšová, RK-15-2010-47)
48. Organizační řád Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    (13:55 14:00, L. Kettner, RK-15-2010-48)
49. Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
    (14:00 14:05, L. Kettner, RK-15-2010-49)
50. Průběžná informace k elektronizaci zdravotnictví
    (14:05 14:10, L. Kettner, RK-15-2010-50)
51. Průběžná informace pracovního týmu- Erudovaný nelékařský zdravotnický personál
    (14:10 14:15, L. Kettner, RK-15-2010-51)
52. Průběžná informace pracovního týmu- řešíme zátěžové situace
    (14:15 14:20, L. Kettner, RK-15-2010-52)
53. Žádost o schválení investice pro rok 2010
    (14:20 14:25, L. Kettner, RK-15-2010-53)
54. Žádost o schválení investice pro rok 2010
    (14:25 14:30, L. Kettner, RK-15-2010-54)
55. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
    (14:30 14:35, L. Kettner, RK-15-2010-55)
56. Výběrové řízení Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina - jednací řízení bez uveřejnění
    (14:35 14:40, L. Kettner, RK-15-2010-56)
57. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekty v oblasti nemocniční infrastruktury předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod
    (14:40 14:45, L. Kettner, RK-15-2010-57)
58. Projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - rozpočtové opatření
    (14:45 14:50, L. Kettner, RK-15-2010-58)
59. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2009
    (14:50 14:55, L. Kettner, RK-15-2010-59)
60. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
    (14:55 15:00, V. Švarcová, RK-15-2010-60)
61. Organizační řády příspěvkových organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, Domov důchodců Humpolec, Domov důchodců Onšov, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových a Domov pro senior
    (15:00 15:05, V. Švarcová, RK-15-2010-61)
62. Spolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava
    (15:05 15:10, V. Švarcová, RK-15-2010-62)
63. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby
    (15:10 15:15, V. Švarcová, RK-15-2010-63)
64. Podklady k žádostem na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
    (15:15 15:20, Z. Ryšavý, RK-15-2010-64)
65. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz