Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-58

RK-15-2010-58.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-15-2010-58
NázevProjekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - rozpočtové opatření
Zpracoval R. Hošek
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNa základě schválené žádosti o platbu byla poskytovatelem na zvláštní účet projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě připsána dotace z ROP JV ve výši 32 206 088,21 Kč.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření související s přijetím dotace na zvláštní účet projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě.
StanoviskaOdbor ekonomický
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z ROP JV ve výši 32 206 088,21 Kč, která byla připsána na zvláštní účet Interní pavilon Nové Město na Moravě dne 30. 4. 2010.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 32 206 088,21 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnický, odbor ekonomický
Termín 31. května 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz