Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-49

RK-15-2010-49.doc  RK-15-2010-49pr1.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-15-2010-49
NázevOrganizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hradecká
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuV příspěvkových organizacích kraje Vysočina se vnitřní uspořádání řídí organizačním řádem, který na základě zřizovací listiny vydává zřizovatel na návrh ředitele organizace. V organizačním řádu je stanoven systém řízení - dělba řídících a realizačních pravomocí - jednotlivých článků organizace. Nedílnou součástí organizačního rádu je organizační schéma, ve kterém jsou zachyceny vztahy jednotlivých funkcí, činností a pravomocí.
Organizační řád musí být trvale použitelným vnitroorganizačním předpisem a proto dle aktuálních potřeb nemocnice prochází neustálým vývojem. Ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (dále jen nemocnice), předložila dne 27. 4. 2010 návrh nového organizačního řádu.
Důvodem předložení návrhu nového organizačního řádu je zejména nutnost revize stávajícího organizačního řádu. Návrh se dotýká zejména těchto oblastí- dochází k zařazení primářů, vedoucího lékárníka a nemocničního kaplana pod přímou řídící působnost náměstka léčebně preventivní péče, je vytvořen úsek ředitelky, knihovna má nově spadat pod úsek informatiky, organizační útvary přímo řízené statutárním orgánem jsou nově označeny jako úseky, organizační řád nadále nemá obsahovat přílohu č. 2- druh a rozsah zdravotní péče, která je duplicitou rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a článkem IX. odst. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předkládá odbor zdravotnictví radě kraje ke schválení návrh organizačního řádu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a navrhuje radě kraje vydat organizační řád dle materiálu RK-15-2010-49, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2010-49, př. 1.
Odpovědnost ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
Termín 31. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz