Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-33

RK-15-2010-33.doc  RK-15-2010-33pr1.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-15-2010-33
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Smlouva o spolupráci
Zpracoval K. Ubr, A. Vlachová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuNa základě uzavřené Smlouvy o spolupráci na projektu Soutěž s Vysočinou do Evropy (příloha 1 tohoto materiálu) převedla společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na účet kraje částku 240 000 Kč. O uzavření smlouvy rozhodla rada kraje dne 9. 2. 2010 usnesením č. 0192/05/2010/RK.
Návrh řešení Navrhuje se zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu kraje na rok 2010. Za tímto účelem je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 240 000 Kč a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 200 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace o částku 40 000 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-15-2010-33, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín květen 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz