Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-24

RK-15-2010-24.doc  RK-15-2010-24pr1.pdf  RK-15-2010-24pr2.xls
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-15-2010-24
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání cyklistického závodu Merida Bike Vysočina 2010
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočina se obrátil pan Ján Svorada a Petr Vaněk, jednatelé společnosti Merida Bike Team s. r. o., s žádostí o podporu ve výši 200 000 Kč na pořádání cyklistického závodu Merida Bike Vysočina 2010. Jedná se o cyklistický závod určený jak pro profesionální, výkonnostní, tak i amatérské cyklisty s doprovodným programem pro účastníky, diváky a rodiny s dětmi. Merida Bike Vysočina 2010 proběhne ve dnech 4. - 6. června 2010 ve Ski areálu v Novém Městě na Moravě. Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu RK-15-2010-24, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-15-2010-24, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla společnosti Merida Bike Team s. r. o., Železné 32, 666 01 Tišnov, IČ: 26954397 poskytnuta dotace ve výši 50 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním cyklistického závodu Merida Bike Vysočina 2010.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem školství, mládeže a sportu a V. Novotným, náměstkem hejtmana kraje Vysočina, viz materiál RK-15-2010-24, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 314 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč Merida Bike Team s. r. o., Železné 32, 666 01 Tišnov, IČ: 26954397, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním cyklistického závodu Merida Bike Vysočina 2010,
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 50 000 Kč dle materiálu RK-15-2010-24.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz