Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-14

RK-15-2010-14.doc  RK-15-2010-14pr1.xls
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-15-2010-14
NázevZveřejnění záměru darování nemovitého majetku
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zveřejnění záměru darování nemovitého majetku v souvislosti s převzetím činností zajišťovanými příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod na město Havlíčkův Brod.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0491/06/2009/ZK rozhodlo mimo jiné o zrušení příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Masarykova 2190 k datu 30. 6. 2010, včetně darování nemovitého majetku dle materiálů ZK-06-2009-72, př. 5 a ZK-06-2009-72, př. 6.
DDM užívá ke své činnosti i stavbu garáže, která nebyla zapsána v katastru nemovitostí. Stavbu garáže realizoval DDM na základě územního souhlasu, který vydal Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad pod č.j. ST/1196/2008/HO ze dne 10. 9. 2008. Dodatečný zápis stavby garáže v katastru nemovitostí na pozemku par. č. st. 7448 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, byl proveden na základě geometrického plánu č. 6203-4/2010 ze dne 19. 2. 2010.
DDM dlouhodobě užívá ke své činnosti stavbu v části obce Zdobnice č.e. 236, rekreační objekt, postavený na pozemku st. par. č. 102/1 a pozemku st. par. č. 102/2 v k.ú. Velká Zdobnice, v obci Zdobnice, který nebyl zapsán v katastru nemovitostí. Doklady, např. notářský zápis - prohlášení o právně významné skutečnosti, pasport budovy, sdělení obce Zdobnice, sdělení ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, pro dodatečný zápis stavby v katastru nemovitostí, včetně zápisu vlastnického práva pro kraj Vysočina a hospodaření příspěvkové organizace s názvem Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, byly Katastrálnímu úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, předloženy v měsíci květnu tohoto roku.
Nemovitosti dodatečně zapisované v katastru nemovitostí dle materiálu RK-15-2010-14, př. 1, nebyly součástí darování nemovitého majetku dle materiálů ZK-06-2009-72, př. 5
a ZK-06-2009-72, př. 6.
Návrh řešení Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod rozhodlo převzít k 1. 7. 2010 činnost příspěvkové organizace kraje Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190. V souvislosti s převzetím vzdělávací činnosti DDM městem, je řešeno i darování nemovitého majetku dodatečně zapsaného v katastru nemovitostí dle materiálu RK-15-2010-14, př. 1. Záměr darování nemovitého majetku bude v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darovat nemovitosti dle materiálu RK-15-2010-14, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitého majetku dle materiálu RK-15-2010-14, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz