Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-66

RK-18-2009-66.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-18-2009-66
NázevStanovení platu ředitelky příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Zpracoval Z. Kasalová, P. Tlustoš
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká změny platového tarifu ředitelky příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace.
Dnem 1. 4. 2009 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 74/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s tím se mění platový tarif ředitelky příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace.
Návrh řešení Z důvodu změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje odbor regionálního rozvoje stanovit plat ředitelce příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace dle materiálu RK-18-2009-66, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelce příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace, s účinností od 1. 4. 2009 dle materiálu RK-18-2009-66, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz