Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-65

RK-18-2009-65.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-18-2009-65
NázevStanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje se předkládá návrh na stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury.
Dnem 1. 6. 2009 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s tím dochází ke změně platových tarifů ředitelů organizací na úseku kultury zřizovaných krajem Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje stanovit plat ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury, s účinností od 1. 6. 2009 dle materiálů RK-18-2009-65, př. 2-11. Plat je nově stanoven z důvodu změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům organizací na úseku kultury zřizovaných krajem Vysočina, s účinností od 1. 6. 2009, dle materiálů RK-18-2009-65, př. 2-11.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz