Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-63

RK-18-2009-63.doc  RK-18-2009-63pr1.doc  RK-18-2009-63pr2.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-18-2009-63
NázevPoradenství pro udržitelnou spotřebu - projekt spolupráce kraje Vysočina se ZO ČSOP Veronica
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuZákladní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica (ZO ČSOP Veronica) oslovila kraj s nabídkou bezplatné účasti na projektu Poradenství pro udržitelnou spotřebu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Jedná se o analýzu zaměřenou na identifikaci potenciálu pro environmentálně příznivý provoz a nákupy na krajském úřadě, podrobně v příloze materiálu RK-18-2009-63, př. 1. Výsledkem projektu bude zpráva popisující možnosti environmentálně šetrného provozu a nákupů uzpůsobená krajskému úřadu.
Krajský úřad naplňuje v rámci strategického řízení instituce strategický cíl Podporujeme udržitelný rozvoj zajištěním environmentálních procesů MA 21 na krajském úřadě . Na jednání grémia ředitelů bylo doporučeno zakomponovat projekt Poradenství pro udržitelnou spotřebu do akčního plánu k uvedenému strategickému cíli.
Spolupráce na projektu se ZO ČSOP Veronica nevyžaduje finanční spoluúčast kraje.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Poradenství pro udržitelnou spotřebu se ZO ČSOP Veronica dle materiálu
RK-18-2009-63, př.2. Projekt podpoří plnění strategického cíle krajského úřadu Podporujeme udržitelný rozvoj zajištěním environmentálních procesů MA 21 na krajském úřadě a poskytne podklady k rozhodování krajského úřadu, jak přispět k environmentálně šetrnému provozu a nákupům na krajském úřadě.
StanoviskaOSŘKŽÚ oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu Poradenství pro udržitelnou spotřebu se ZO ČSOP Veronica, dle materiálu RK-18-2009-63, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz