Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-52

RK-18-2009-52.doc  RK-18-2009-52pr1.xls
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-18-2009-52
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2009
Zpracoval2 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2009 pro: jednání rady kraje č. 18/2009 dne 26. 5. 2009 zpracovali: H. Sošková, R. Tesařová, I. Rezničenková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá radě kraje měsíční zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2009.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2009 a má následujících 11 částí:

1) Rekapitulace hospodaření kraje dle rozpočtu v období 1 - 4/2009
2) Plnění příjmů rozpočtu kraje v období 1 - 4/2009
3) Vývoj daňových příjmů kraje v období 1 - 4/2009
4) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol v období 1 - 4/2009
5) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) v období 1 - 4/2009
6) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje (ORJ 1800) v období 1 - 4/2009
7) Sociální fond v období 1 - 4/2009
8) Fond Vysočiny v období 1 - 4/2009 včetně čerpání dle grantových programů
9) Fond strategických rezerv v období 1 - 4/2009
10) Čerpání aktivních projektů EVROPSKÉ UNIE (včetně půjčky SFDI) v období 1 - 4/2009
11) Čerpání rezervy a nerozdělených položek v období 1 - 4/2009

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 30. 4. 2009.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - duben 2009 dle materiálu RK-18-2009-52, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 26. květen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz