Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-44

RK-18-2009-44.doc  RK-18-2009-44pr1.xls
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-18-2009-44
NázevNávrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0503/12/2009/RK dne 31. 3. 2009 rada kraje schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2009 za odvětví školství dle materiálu RK-12-2009-27,
př. 2. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků investičního fondu (dále IF) včetně přehledu jednotlivých akcí.
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se mění jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků IF nebo celkový objem použití IF.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje udělit souhlas se změnou použití IF příspěvkových organizací
na rok 2009 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle přílohy č. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009
dle materiálu RK-18-2009-44, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
Termín průběžně do konce roku 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz