Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-39

RK-18-2009-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-18-2009-39
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
Zpracoval O. Horká
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření při přijetí dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí
Usnesením Rady kraje č. 0041/02/2009/RK ze dne 13. 1. 2009 ( Rada kraje rozhoduje předložit projektovou žádost projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina v rámci 2. Výzvy k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR a ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit projektovou žádost v rámci 2. Výzvy k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR ) bylo uloženo Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) předložit projektovou žádost projektu Vysočina 21 v rámci 2. Výzvy k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí pro realizaci projektu nazvaného Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina budou kraji Vysočina poukázány finanční prostředky ve výši 1 000 000,- Kč jako 85,5% předpokládaných celkových uznatelných nákladů projektu. O tuto částku bude navýšena zdrojová část rozpočtu kraje.
Tyto prostředky budou poskytnuty postupně ve třech platbách podle skutečného stavu čerpání způsobilých nákladů během roků 2009 - 2011 na speciální účet projektu MA21-MŽP.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout o navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 o účelové prostředky z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí o 1 000 000,- Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Dle požadavku MŽP byl zřízen samostatný bankovní účet, na kterém bude probíhat realizace projektu Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené) a výdajů (kapitola Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) rozpočtu kraje o finanční prostředky z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 1 000 000,- Kč na realizaci projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz