Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-36

RK-18-2009-36.doc  RK-18-2009-36pr1.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-18-2009-36
NázevPřihláška kraje Vysočina do soutěže o cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok 2009
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o podání přihlášky do soutěže o ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok 2009.
Ceny v soutěži Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě (dále jen soutěž ) představují prestižní ocenění v oblasti zavádění metod kvality do úřadů. Cílem soutěže je podpořit a ocenit orgány a organizace veřejné správy, které se aktivně zabývají zvyšováním kvality své práce. Zdravá města, obce a regiony mohou toto ocenění získat za uplatňování metod kvality ve veřejné správě, ale především za kvalitní postup v místní Agendě 21. V kategorii ceny za kvalitu tzv. bronzový stupeň Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby musí v oblasti místní Agendy 21 soutěžící obec nebo region splnit v roce 2009 kategorii C dle oficiální sady kritérií místní Agendy 21 při dodržení platných podmínek soutěže.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje, aby se kraj Vysočina přihlásil do soutěže v kategorii ceny za kvalitu tzv. bronzový stupeň Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby , neboť je realizátorem místní Agendy 21 a v roce 2009 je schopen splnit podmínky kategorie C. Přihláška do soutěže je uvedena v materiálu RK-18-2009-36, př.1.
V souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je v této věci oprávněna rozhodnout rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zapojení kraje Vysočina do soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě v roce 2009 v kategorii bronzového stupně ceny Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby ;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit přihlášku do této soutěže dle materiálu RK-18-2009-36, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz