Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-31

RK-18-2009-31.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-18-2009-31
NázevNávrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Rady kraje Vysočina 0242/07/2009/RK ze dne 17. 2. 2009 byl jmenován ředitelem organizace Ing. Jan Míka a to s účinností od 1. 3. 2009 a usnesením 0282/08/2009/RK byl panu řediteli stanoven plat s tím, že po uplynutí 3 měsíční zkušební doby mu bude stanoven osobní příplatek. Tato doba končí panu řediteli dne 31. 5. 2009.
S účinností od 1. 6. 2009 vstupuje v platnost nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souvislosti s tím dochází ke změně platového tarifu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Změna platového tarifu včetně stanovení osobního příplatku je uvedena v materiálu RK-18-2009-31, př. 1 a 2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství vzhledem k výše uvedenému navrhuje radě kraje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, promítnout změnu výše platových tarifů včetně stanovení osobního příplatku a nově stanovit plat ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace s účinností od 1. 6. 2009.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2009-31, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz