Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-26

RK-18-2009-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-18-2009-26
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
Zpracoval I. Doležalová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury a památkové péče předkládá materiál s návrhem na poskytnutí dotace účinkujícím z kraje Vysočina na národních přehlídkách v jiném kraji dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 5/08.
Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 1343/30/2008/RK ze dne 30. září 2008 schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 5/08 (dále jen pravidla ), která stanovují závazný postup kraje při poskytování dotací pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.
V souladu s pravidly podala Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 žádost o poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí v Ústředním kole národní přehlídky ZUŠ ČR. Jedná se o národní přehlídku tanečních oborů ZUŠ ČR v Pardubicích, kde jsou prezentovány nejlepší taneční choreografie tanečních souborů, které postoupily z okresních a krajských kol přehlídek ZUŠ.
Dále v souladu s pravidly podal Divadelní spol. NaKop Tyjátr žádost o poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 18. celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín. Jedná se o tradiční přehlídku, která se koná pravidelně každý rok.
Se Základní uměleckou školou Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 a Divadelním spol. NaKop Tyjátr budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace ve vztahu k účasti na výše uvedených národních přehlídkách.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace ve výši 6 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí v Ústředním kole národní přehlídky ZUŠ ČR a 4 000 Kč Divadelnímu spol. Nakop Tyjátr na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 18. celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín, schválit změnu závazného ukazatele s určením pro Základní uměleckou školu Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením.
Odbor školství, mládeže a sportu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 6 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4,
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí v Ústředním kole národní přehlídky ZUŠ ČR;
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 4 000 Kč Divadelnímu spol. NaKop Tyjátr, Brněnská 54, 586 01 Jihlava, IČ 70854491, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na celostátní přehlídce Divadelní Děčín;
schvaluje
změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na rok 2009 o částku 6 000 Kč s určením na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí v Ústředním kole národní přehlídky ZUŠ ČR.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz