Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-24

RK-18-2009-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-18-2009-24
NázevStanovení termínů jednání na II. pololetí 2009
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa druhé pololetí roku 2009 dosud nebyly stanoveny termíny zasedání rady kraje, zastupitelstva kraje, termíny setkání rady kraje se starosty všech obcí kraje Vysočina, poslanci a senátory, se starosty obcí II. a III. stupně a termín projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 v politických klubech.
Návrh řešení Navrhujeme stanovit termíny pro zasedání Rady kraje Vysočina na období letních prázdnin, tj. červenec a srpen 2009, a to: 14. 7. 2009, 28. 7. 2009, 11. 8. 2009, 25. 8. 2009 (přípravná rada).
Navrhujeme stanovit termíny pro zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina na druhé pololetí roku 2009, a to: 15. 9. 2009 (úterý), 10. 11. 2009 (úterý), 15. 12. 2009 (úterý).
Navrhujeme stanovit termín pro setkání Rady kraje Vysočina se starosty pověřených obcí II. a III. stupně na 21. 9. 2009 (pondělí).
Navrhujeme stanovit termín pro setkání Rady kraje Vysočina s poslanci a senátory na 5. 10. 2009 (pondělí).
Navrhujeme stanovit termín pro Slavnostní večer u příležitosti předání nejvyššího ocenění kraje Vysočina na 8. 10. 2009 (čtvrtek).
Navrhujeme stanovit termín pro setkání Rady kraje Vysočina se starosty všech obcí kraje Vysočina na 19. 11. 2009 (čtvrtek).
Navrhujeme stanovit termín pro Slavnostní večer u příležitosti ukončení Dolnorakouské zemské výstavy na 27. 10. 2009 (úterý).
Navrhujeme stanovit termín pro projednání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 v politických klubech zastupitelstva kraje na 10. 11. 2009 (úterý). Zvolený termín musí umožnit zapracování připomínek tak, aby finální verze rozpočtu mohla být předložena na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina v prosinci 2009.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů jednání na II. pololetí 2009.
Odpovědnost OSH
Termín 26. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz