Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-15

RK-18-2009-15.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-18-2009-15
NázevSmlouva o výpůjčce na nemovitý majetek v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV letošním roce se zahajuje stavba Nemocnice Třebíč - pavilon pro matku a dítě. Na dodavatele stavby proběhlo výběrové řízení a na základě rozhodnutí rady kraje o zadání stavby je uzavřena smlouva o dílo a je předáno staveniště. Nemocnice Třebíč se obrátila na odbor majetkový se žádostí o projednání bezplatného pronájmu prostor pro dodavatele stavby pro využití jako zařízení staveniště po dobu stavby. Jedná se o budovu bývalé transfuzní stanice, která je v současné době vyklizena, nemocnicí není využívána a je určena k budoucí demolici. Využití budovy pro zařízení staveniště dodavatele umožní redukovat zařízení staveniště (mobilní stavební buňky), což je vhodné pro provoz Nemocnice Třebíč s ohledem na poměrně stísněné poměry v areálu nemocnice. Výpůjčitel bude hradit veškeré provozní náklady.
Návrh řešení OM navrhuje vyslovit souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Nemocnicí Třebíč a společností Outulný a.s. na budovu bývalé transfuzní stanice v areálu Nemocnice Třebíč po dobu realizace stavby Nemocnice Třebíč - pavilon pro matku a dítě.
StanoviskaOZ nemá námitek.
Návrh usneseníRada kraje
Souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a společností Outulný, a. s., se sídlem Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ 262 309 92 na budovu bývalé transfuzní stanice v areálu nemocnice Třebíč po dobu realizace stavby Nemocnice Třebíč - pavilon pro matku a dítě.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor majetkový
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz