Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-14

RK-18-2009-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-18-2009-14
NázevZměna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
Zpracoval S. Fejt
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu názvu stavební akce v souvislosti se změnou charakteru akce z neinvestiční charakteru na investiční.
V rozpočtu kraje v příloze M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství je zařazena akce ,,Gymnázium Velké Meziříčí - Regulace topného systému . V letošním roce se předpokládá zpracování projektové dokumentace s následnou realizací v roce 2010. Odbor majetkový nechal prověřit stav celé topné soustavy. Z následné analýzy vzešel požadavek kompletní rekonstrukce ústředního vytápění spočívající ve výměně zastaralých plynových kotlů, jejich nahrazení kondenzační technologií, výměnou otopných těles a vyvážení celé soustavy ÚT.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit název stavební akce ,,Gymnázium Velké Meziříčí - Regulace topného systému na ,,Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce kotelny a vyvážení ÚT a tím související změnu rozpočtu akce z neinvestičních výdajů na výdaje investiční.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit název stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z ,,Gymnázium Velké Meziříčí - Regulace topného systému na nový název ,,Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce kotelny a vyvážení ÚT .
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 26. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz