Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-39

RK-17-2009-39.doc  RK-17-2009-39pr1.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-17-2009-39
NázevSmlouva o partnerství
Zpracoval P. Adam
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuVýzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., se sídlem Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13, IČ: 49608851 má zájem uzavřít Smlouvu o partnerství bez finanční spoluúčasti s Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou se sídlem Školní 764, 396 01 Humpolec , IČ: 62540050 za účelem realizace projektu podpořeného finančními prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Česká zemědělská akademie, střední škola zřizovaná krajem Vysočina, musí k podpisu smlouvy doložit souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství.
Česká zemědělská akademie nemá finanční podíl na rozpočtu projektu a ani ji smlouva nezavazuje k úhradě žádných výdajů souvisejících s projektem.
Návrh řešení Z hlediska podpory rozvoje středního školství a s ohledem na fakt, že smlouva Českou zemědělskou akademii nezavazuje k žádnému finančnímu podílu na projektu, je účast na projektu zajímavou možností rozšíření nabídky praxe a dalšího rozvoje školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s podpisem Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi Výzkumným ústavem pro chov skotu, s. r. o., se sídlem Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13, IČ: 49608851 a Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou se sídlem Školní 764, 396 01 Humpolec, IČ: 62540050.
Odpovědnost OŠMS
Termín 13. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz