Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-29

RK-17-2009-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-17-2009-29
NázevPracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
Zpracoval K. Nedvědová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuVe dnech 5. - 7. 3. 2009 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Účelem této pracovní cesty bylo představení nového hejtmana, diskuse o konkrétních projektech spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2009, včetně osobní návštěvy a prohlídky možných projektů realizace. Dalším cílem byla výměna kontaktů mezi hospodářskými komorami obou regionů, navázání spolupráce a příprava podnikatelské mise, která proběhne v letošním roce.

Dne 27. 3. 2009 se uskutečnilo zasedání české části Stálé konference. Členové Stálé konference schválili návrh rozpočtu spolupráce kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny na rok 2009 a předložení žádosti o poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 12. 5. 2009.

Na základě Smlouvy o spolupráci, kde je řečeno, že kompletní Stálá konference (tj. česká i ukrajinská strana) se schází min. jedenkrát ročně, dále na základě dohody obou hejtmanů z pracovní cesty v březnu 2009, se uskuteční pracovní cesta české části Stálé konference do Zakarpatské oblasti Ukrajiny ve dnech 13. - 17. 5. 2009. Členové Stálé konference budou informovat hejtmana Zakarpatí o rozpočtu spolupráce na rok 2009, o usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina z 12. 5. 2009 (převod finančních prostředků do fondu ViZa), dále navštíví místa společných projektů, kde zkontrolují průběh přípravy k realizaci.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje vyjádřit souhlas se záměrem pracovní cesty členů Stálé konference do Zakarpatské oblasti ve dnech 13. - 17. 5. 2009.

O závěrech z této pracovní cesty budou členové rady kraje informováni.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se záměrem pracovní cesty členů Stálé konference do Zakarpatské oblasti ve dnech
13. - 17. 5. 2009.
Odpovědnost OSH
Termín 11. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz