Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-28

RK-17-2009-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-17-2009-28
NázevPracovní cesta do Bruselu
Zpracoval K. Nedvědová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV květnu 2009 se v Bruselu při příležitosti Českého předsednictví uskuteční dvě významné akce spoluorganizované krajem Vysočina za účelem propagace zejména jeho kultury a regionálních produktů.

Jedná se o vernisáž českého umělce pořádanou eurokomisařem za Českou republiku, Vladimírem Špidlou, pod jehož záštitou budou exkluzivně prezentovány regionální speciality pouze z kraje Vysočina. Vernisáž a prezentace regionálních produktů se uskuteční dne 19. května 2009 v budově Berlaymont Evropské komise v Bruselu, zúčastní se přibližně 80 nejvýše postavených úředníků Evropské komise, přítomno bude i několik radních a zastupitelů kraje Vysočina včetně hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

Další akce organizovaná krajem Vysočina, Mahlerovské reminiscence v Bruselu, proběhne následující den 20. května 2009. Večer věnovaný hudbě rodáka z Vysočiny Gustava Mahlera má status oficiální doprovodné akce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Cílem večera je zdůraznit vazby Gustava Mahlera na Vysočinu a upozornit na náš kraj v Evropě. Očekávána je účast 120-150 hostů, významných úředníků institucí Evropské unie, ale i zástupců belgické veřejnosti a tisku. Večer Gustava Mahlera se uskuteční pod záštitou ministra kultury České republiky, hejtmana kraje Vysočina a primátora města Jihlavy.

Na organizační přípravě pracovní cesty se podílí odbor sekretariátu hejtmana a odbor regionálního rozvoje.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje vyjádřit souhlas se záměrem pracovní cesty zástupců kraje Vysočina do Bruselu ve dnech 18. - 21. 5. 2009.
O závěrech z této pracovní cesty budou členové rady kraje informováni.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se záměrem pracovní cesty zástupců kraje Vysočina do Bruselu ve dnech 18. - 21. 5. 2009.
Odpovědnost OSH
Termín 11. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz