Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-26

RK-17-2009-26.doc  RK-17-2009-26pr1.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-17-2009-26
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV Havlíčkově Brodě proběhne dne 19. května 2009 tradiční předávání novinářských cen K. H. Borovského, které jsou nejvyšším oceněním za novinářskou a publicistickou práci v ČR. Spolu s těmito cenami budou předávány dvě tzv. Novinářské křepelky. Novinářské křepelky představují symbolickou částku 3. 333,- Kč. Již v minulých čtyřech letech kraj Vysočina jednu tuto Novinářskou křepelku financoval a zástupce kraje ji také předával. Novinářskou křepelku v podobě koženého měšce s částkou 3 333,- Kč bude předávat i v letošním roce člen Rady kraje Vysočina. Druhou z udělovaných křepelek bude financovat a předávat město Havlíčkův Brod. Informace o nominovaných osobách a zdůvodnění jejich ocenění je součástí přílohy 2 tohoto materiálu (RK-17-2009-26, př. 2)
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana, přijal nabídku Nadace Český literární fond financovat a předat jednu novinářskou křepelku a navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 3 333,- Kč vítězi Novinářské křepelky (dle materiálu RK-17-2009-26, př. 1).
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje k 6. 5. 2009 je 16 205 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout finanční dar ve výši 3 333,- Kč vítězi Novinářské křepelky dle materiálu RK-17-2009-26, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 3 400,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 3 400,- Kč dle materiálu RK-17-2009-26, př. 1.
Odpovědnost OSH, OE
Termín 30. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz