Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-24

RK-17-2009-24.doc  RK-17-2009-24pr1.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-17-2009-24
NázevRozdělení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 27. 3. 2007 Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo svým usnesením 0124/02/2007/ZK přípravu a realizaci projektů dle přílohy materiálu ZK-02-2007-38, př. 3. a schválilo jejich financování ve výši 700 mil. Kč: Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000,- tis. Kč z Fondu strategických rezerv, na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-02-2007-38, př. 3, na zvláštní účty jednotlivých projektů uvedených v materiálu ZK-02-2007-38, př. 3. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007 - 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
Součástí výše uvedeného schváleného materiálu je rovněž projekt II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky , jehož předmětem je modernizace komunikace II/360 mezi obcemi Oslavice a Oslavička a dále úsek u Pocoucova (místní část Třebíče). Prvně jmenovaný úsek je v současné chvíli majetkoprávně vyřešen. Při majetkoprávní přípravě druhého úseku vyjádřili vlastníci pozemků dotčených stavbou nesouhlas s rekonstrukcí průtahu a požadují jednoznačně stavbu obchvatu. Vzhledem k šířkovým parametrům není stavba obchvatu v tuto chvíli předmětem tohoto projektu.
Dále byla provedena změna usnesení 0124/02/2007/ZK usnesením 0046/01/2009/ZK, kterým došlo k oddělení projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba z projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH) navrhuje řešení současné situace rozdělením projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky na dva samostatné projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pocoucov . V případě schválení takovéto změny může být projekt II/360 Oslavice - Oslavička realizován v roce 2010 za podpory Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Celková potřeba financování ve výši 700 mil. Kč schválená usnesením 0124/02/2007/ZK zůstává nezměněna, jelikož předkládané řešení navrhuje pouze rozdělení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky na dva samostatné projekty.
StanoviskaOdbor ekonomický
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor majetkový
Odbor majetkový souhlasí s rozdělením projektu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál
ZK-02-2007-38, př. 3 bude zúžen o projekt II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky a zároveň rozšířen o projekty II/360 Oslavice - Oslavička a II/360 Pocoucov dle materiálu
RK-17-2009-24, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz