Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-34

RK-16-2009-34.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-16-2009-34
NázevVyřazení nepotřebného majetku ve Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina , dále jen Zásady . Dle těchto Zásad podala Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen ZZS), návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 15. 4. 2009 rozhodla písemně ředitelka ZZS o nepotřebném majetku:
* Radiová síť a vysílače, inventární číslo IST 5002, rok pořízení 1994, pořizovací cena 715 510,40 Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o radiokomunikační síť delimitovanou z Nemocnice Havlíčkův Brod v uvedeném roce pořízení (1994). V pásmu 74 MHz již radiová síť ZZS nepracuje a přestavba na jinou síť není možná. Jedná se o radiokomunikační materiál (radiostanice, síťové zdroje a příslušenství), jehož stav dle odborného posudku je horší než odpovídá stáří materiálu. Tento majetek se stal pro příspěvkovou organizaci nepotřebným a nevyužitelným. Radiokomunikační síť byla nahrazena novou sítí. Je doporučena fyzická likvidace.
Návrh řešení S ohledem na nefunkčnost, nevyužitelnost a značné opotřebení zařízení doporučujeme, aby Rada kraje Vysočina vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku.
Bude provedena odborná fyzická likvidace dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku: Radiová síť a vysílače, inventární číslo IST 5002, rok pořízení 1994, ve Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci.
Odpovědnost Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz