Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-33

RK-16-2009-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-16-2009-33
NázevStanovení platu řediteli příspěvkové organizace
Zpracoval R. Hošek
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNa základě výsledků výběrového řízení Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 0637/15/2009/RK ze dne 28. dubna 2009 jmenovala s účinnosti od 4. května 2009 do funkce ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Ing. Josefa Čekala.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, se radě kraje navrhuje stanovit měsíční plat ředitele Nemocnice Jihlava, p. o., s účinností od 4. května 2009 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Ing. Josefu Čekalovi, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2009-33, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 15. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz