Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-18

RK-16-2009-18.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-16-2009-18
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
Zpracoval I. Doležalová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury a památkové péče předkládá materiál s návrhem na poskytnutí dotace účinkujícímu z kraje Vysočina na národní přehlídce v jiném kraji dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 5/08.
Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 1343/30/2008/RK ze dne 30. září 2008 schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 5/08 (dále jen pravidla ), která stanovují závazný postup kraje při poskytování dotací pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.
V souladu s pravidly podala Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 26. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance - Kutná Hora 2009. Dle pravidel může být účinkujícímu na národní přehlídce v jiném kraji poskytnuta dotace max. ve výši 10 000 Kč.
26. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance - Kutná Hora 2009 je národní přehlídka dětských tanečních skupin z celé ČR, která se koná z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR.
Se Základní uměleckou školou Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve vztahu k účasti na výše uvedené národní přehlídce.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 26. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance - Kutná Hora 2009 a schválit změnu závazného ukazatele s určením pro Základní uměleckou školu Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor školství, mládeže a sportu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 10 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 26. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance - Kutná Hora 2009;
schvaluje
změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na rok 2009 o částku 10 000 Kč s určením na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 26. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance - Kutná Hora 2009.
Odpovědnost odbor kultura a památkové péče, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz