Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-15

RK-16-2009-15.doc  RK-16-2009-15pr1.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-16-2009-15
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Zvoníková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
Ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, požádal o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkového předmětu pro Vlastivědný spolek Světelsko. Vlastivědnému spolku Světelsko bude zapůjčen jeden sbírkový předmět: inv. č. O 678, František Jelínek: Lipnický lom (viz RK-16-2009-15, př. 1). Uvedený sbírkový předmět bude vystaven v expozici na zámku ve Světlé nad Sázavou.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 6/05 ze dne 17. 5. 2005 souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2009-15, př. 1 a to na dobu určitou do 31. 12. 2013.
Uzavřením výše uvedené smlouvy o výpůjčce nebude narušen chod Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2009-15, př. 1.
Odpovědnost Odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
Termín 5. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz