Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-14

RK-16-2009-14.doc  RK-16-2009-14pr1.pdf  RK-16-2009-14pr2.doc  RK-16-2009-14pr2upr1.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-16-2009-14
NázevFond Vysočiny - projekt FV 024/182/07
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu doby realizace projektu FV 024/182/07 grantového programu Edice Vysočiny V. .
V rámci grantového programu Edice Vysočiny V. byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Herálec (okr. Havlíčkův Brod) Smlouva o poskytnutí podpory FV 024/182/07 na projekt Kronika obce II s dobou realizace do 31. 8. 2008. Usnesením č. 1061/24/2008/RK ze dne 5. 8. 2008 rozhodla rada kraje o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2009. Dne 17. 4. 2009 byla odboru kultury a památkové péče doručena další žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu RK-16-2009-14, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti a jejího osobního projednání se starostou obce navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 30. 9. 2009 a podepsání dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz příloha materiálu
RK-16-2009-14, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 024/182/07 dle materiálu
RK-16-2009-14, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín 15. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz