Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-12

RK-16-2009-12.doc  RK-16-2009-12pr1.pdf  RK-16-2009-12pr2.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-16-2009-12
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na organizaci akce Velká cena Jihlavy 2009
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočina se obrátili organizátoři sportovní akce s názvem Velká cena Jihlavy 2009 s žádostí o finanční podporu této akce. Jedná se o druhý ročník běžeckého závodu s možností startu profesionálních i amatérských běžců ve všech věkových kategoriích. Součástí závodu je také semifinále štafetového závodu středních škol v rámci Prague International Marathon, během něhož středoškolské desetičlenné týmy absolvují maratónských 42,195 km. Mimořádnou kategorii tvoří štafetový závod pětičlenných firemních družstev na 5 km. Doprovodný program doplnily akce pro děti, ukázky sportovních aktivit, seskok parašutistů a také měření cholesterolu a krevního tlaku a sportovní i regenerační masáže pro veřejnost a závodníky. Bližší informace o této akci, která proběhla ve středu 29. dubna 2009 na jihlavském Masarykově náměstí je obsahem materiálu RK-16-2009-12, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-16-2009-12, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla panu Miloslavu Reitermanovi (organizátorovi výše uvedené akce), poskytnuta dotace ve výši 10 000 Kč.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem školství, mládeže a sportu a V. Novotného, náměstka hejtman kraje Vysočina, viz materiál RK-16-2009-12, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 467 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč Miloslavu Reitermanovi, Štefánikovo nám. 9, 586 01 Jihlava, IČ: 75658569, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Velká cena Jihlavy 2009;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 10 000 Kč dle materiálu RK-16-2009-12, RK-16-2009-12, př. 1 a RK-16-2009-12, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz