Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-55

RK-15-2009-55.doc  RK-15-2009-55pr1.pdf
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-15-2009-55
NázevSmlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina svým usnesením 0323/09/2008/RK ze dne 11. 3. 2008 uložila odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o poskytnutí podpory na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 do Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen Program ). Monitorovací výbor Programu rozhodl o podpoře tohoto projektu a kraj Vysočina obdržel návrh Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF (dále jen Smlouva ) dle materiálu RK-15-2009-55,př.1.
Předmětem projektu s rozpočtem 489 800 € je zpracování následujících technických dokumentací:
* II/388 Bystřice nad Pernštejnem - obchvat, 2. stavba
* II/360 Slavice - Střítež
* II/360 Výčapy - Slavice
* II/360 Štěpánovice - Výčapy
* II/410 Jemnice - Menhartice
* II/410 Menhartice - průtah
* II/410 Menhartice - hr. kraje

85% způsobilých výdajů projektu bude hrazeno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 5% ze státního rozpočtu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvu dle materiálu RK-15-2009-55,př.1. Rozhodovat o mezinárodní spolupráci je v souladu s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu dle materiálu RK-15-2009-55, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz