Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-37

RK-15-2009-37.doc  RK-15-2009-37pr1.xls
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-15-2009-37
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009
Zpracoval7 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009 pro: jednání rady kraje č. 15/2009 dne 28. 4. 2009 zpracovaly: H. Sošková, R. Tesařová, I. Rezničenková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá radě kraje měsíční zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009.
Návrh řešení Příloha č. 1 :
Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2009 a má následujících 11 částí :

1) Rekapitulace hospodaření kraje dle rozpočtu v období 1 - 3/2009
2) Plnění příjmů rozpočtu kraje v období 1 - 3/2009
3) Vývoj daňových příjmů kraje v období 1 - 3/2009
4) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol v období 1 - 3/2009
5) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) v období 1 - 3/2009
6) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje (ORJ 1800) v období 1 - 3/2009
7) Sociální fond v období 1 - 3/2009
8) Fond Vysočiny v období 1 - 3/2009 včetně čerpání dle grantových programů
9) Fond strategických rezerv v období 1 - 3/2009
10) Čerpání aktivních projektů EVROPSKÉ UNIE (včetně půjčky SFDI) v období 1 - 3/2009
11) Čerpání rezervy a nerozdělených položek v období 1 - 3/2009

Příloha č. 2 :
Předpokládané výdaje a příjmy zvláštních účtů projektů spolufinancovaných z prostředků EU k 31. 3. 2009 (neveřejná příloha).
Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 3. 2009.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009 dle materiálu RK-15-2009-37, př. 1 a materiálu
RK-15-2009-37, př. 2.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 12. květen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz