Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-17

RK-14-2009-17.doc  RK-14-2009-17pr1.pdf  RK-14-2009-17pr2.xls  RK-14-2009-17pr3.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-14-2009-17
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na automobilových soutěžích
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina dlouhodobě podporuje celou řadu kulturních, sportovních a společenských akcí a tzv. VIP akcí kraje Vysočina. V minulých letech byly v rámci podpor sportovních akcí poskytovány dotace také na pořádání různých automobilových soutěží. Vzhledem k tragickým událostem, které se v posledních letech udály na automobilových soutěžích, zastupitelstvo kraje nezařadilo automobilové soutěže přímo do podporovaných akcí kraje Vysočina v roce 2009. Účelem však je podpořit automobilové soutěže cíleně na zvýšení bezpečnosti na automobilových soutěžích. Organizátoři automobilových soutěží se tedy obrátili na kraj Vysočina s žádostí o účelovou dotací na zajištění záchranné zdravotnické služby na pořádaných akcích. Žádosti organizátorů jsou obsahem materiálu RK-14-2009-17, př. 1.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného navrhujeme radě kraje poskytnout organizátorům automobilových soutěží účelovou dotaci na zajištění zdravotnické záchranné služby na pořádaných akcích. Výše navrhovaných dotací na konkrétní akce jsou uvedeny v materiálu RK-14-2009-17, př. 2.
Dotace bude organizátorům poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby (viz materiál RK-14-2009-17, př. 3). Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje mj. podmínku prioritního využití Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, pro zajištění zdravotnické záchranné služby na pořádaných akcích.
StanoviskaV souvislosti s žádostmi organizátorů o dotaci za zajištění zdravotnické záchranné služby na pořádaných akcích si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska vedoucího odboru zdravotnictví, náměstka hejtmana kraje V. Novotného a hejtmana kraje J. Běhounka, kteří s navrhovaným řešením souhlasí.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 745 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotace v celkové výši 200 000 Kč organizátorům automobilových soutěží dle materiálu RK-14-2009-17, př. 2 a dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2009-17, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz