Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 14/2009, které se bude konat dne 21.04.2009 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2009
2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-14-2009-02)
3. Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-14-2009-03)
4. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-14-2009-04)
5. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů Kosmákova 66/1319
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-14-2009-05)
6. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-14-2009-06)
7. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
    (9:30 9:35, H. Strnadová, RK-14-2009-07)
8. Fond Vysočiny - projekt FV 029/210/08
    (9:35 9:40, K. Lisá, RK-14-2009-08)
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009
    (9:40 9:45, M. Pech, RK-14-2009-09)
10. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
    (9:45 9:50, M. Pech, RK-14-2009-10)
11. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008
    (9:50 9:55, I. Šteklová , RK-14-2009-11)
12. Informace o stavu romské komunity v kraji Vysočina za rok 2008
    (9:55 10:00, I. Šteklová, RK-14-2009-12)
13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS -poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009
    (10:00 10:05, I. Šteklová, RK-14-2009-13)
14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na vydávání časopisu Zámeček
    (10:05 10:10, I. Šteklová, RK-14-2009-14)
15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na organizaci turnaje CEFTA 2009 ve sportu taekwondo WTF v Pelhřimově
    (10:10 10:15, I. Šteklová, RK-14-2009-15)
16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce IV. ročník festivalu Hračkobraní
    (10:15 10:20, I. Šteklová, RK-14-2009-16)
17. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na automobilových soutěžích
    (10:20 10:25, I. Šteklová, RK-14-2009-17)
18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
    (10:25 10:30, I. Šteklová, RK-14-2009-18)
19. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (10:30 10:35, I. Šteklová, RK-14-2009-19)
20. Informace o Centru multikulturního vzdělávání, o.s. a návrh na podporu provozu této služby
    (10:35 10:40, V. Švarcová, I. Šteklová, RK-14-2009-20)
21. Příprava k investiční akci Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
    (10:40 10:45, V. Švarcová, RK-14-2009-21)
22. Informace o dalším postupu v projektu Rodinné pasy
    (10:45 10:50, V. Švarcová, RK-14-2009-22)
23. Návrh na schválení projektového záměru kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt kraje Vysočina
    (10:50 10:55, V. Švarcová, RK-14-2009-23)
24. Dodatky ke Smlouvě o nájmu věcí movitých
    (10:55 11:00, L. Kettner, RK-14-2009-24)
25. Záměr výstavby parkovacího domu Park and Ride Nemocnice Jihlava
    (11:00 11:05, M. Černý, RK-14-2009-25)
26. Centralizovaný nákup energií
    (11:05 11:10, V. Novotný, E. Janoušková, RK-14-2009-26)
27. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz