Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-25

RK-14-2009-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-14-2009-25
NázevZáměr výstavby parkovacího domu Park and Ride Nemocnice Jihlava
Zpracoval M. Černý
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zpracování záměru výstavby parkovacího domu pro osobní vozy Park and Ride
u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (dále jenom Nemocnice Jihlava ) do oblasti podpory 1.2 Regionálního operačního programu Jihovýchod. Parkoviště typu Park and Ride bude fungovat jako záchytné parkoviště na okraji města u obchvatu s vazbou na městskou hromadnou dopravu. Důvodem přípravy a podání žádosti je také nedostatečná kapacita parkovacích míst v okolí nemocnice.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje, odbor zdravotnictví a odbor majetkový navrhuje zpracovat záměr projektu do výzvy v roce 2010 v oblasti podpory 1.2 ROP. Kraj je dle pokynů v prováděcím dokumentu vhodným žadatelem s předpokládaným podílem dotace ve výši 92,5% z celkově uznatelných nákladů u projektu, který nezakládá veřejnou podporu. Záměr je v souladu s normou ČSN 73 61 01 Projektování silnic a dálnic, která stanovuje, že parkoviště tohoto typu je běžné ve městech nad 80 000 obyvatel (v odůvodněných případech i méně, což je případ krajských měst). Mezi nezbytné kroky pro zpracování žádosti patří zpracování projektové dokumentace se všemi nezbytnými kroky - EIA, atd. Odhadovaný rozpočet projektu je ve výši cca 100 mil. Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru majetkovému a odboru zdravotnictví prověřit možnosti výstavby parkovacího domu pro osobní vozy Park and Ride u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
Odpovědnost OZ, OM
Termín 30. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz