Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-16

RK-14-2009-16.doc  RK-14-2009-16pr1.pdf  RK-14-2009-16pr2.xls
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-14-2009-16
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce IV. ročník festivalu Hračkobraní
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuSpráva kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, zastoupená paní Alenou Kůrkovou, se obrátila na kraj Vysočina s žádostí o dotaci ve výši 50 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s uspořádání IV. ročníku festivalu Hračkobraní. Tato akce nabízí návštěvníkům přehlídku hraček, výrobců či návrhářů hraček z přírodního materiálu. Součástí festivalu jsou doprovodné akce jako divadelní představení, dílny a soutěže pro celé rodiny. Festival si klade za cíl obnovit veřejnou důvěru k českým hračkám z přírodního materiálu s důrazem na dřevěné hračky a obnovit zájem o tento specifický druh hraček. Festival Hračkobraní se uskuteční ve dnech 8. až 12. července 2009 v areálu zámku v Kamenici nad Lipou. Bližší informace jsou obsahem mat. RK-14-2009-16, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-14-2009-16, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla Správě kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, U Kulturního domu 495, Kamenice nad Lipou, IČ: 00366111, poskytnuta dotace ve výši 25 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním IV. ročníku festivalu Hračkobraní.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru kultury a památkové péče, viz materiál RK-14-2009-16, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 745 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 25 000 Kč Správě kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, U Kulturního domu 495, Kamenice nad Lipou, IČ: 00366111, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním IV. ročníku festivalu Hračkobraní dle materiálu
RK-14-2009-16;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 25 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 25 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz