Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-14

RK-14-2009-14.doc  RK-14-2009-14pr1.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-14-2009-14
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na vydávání časopisu Zámeček
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočina se obrátilo občanské sdružení Duha - Zámeček, Střední 6, Havířov-Šumbark, IČ: 711 87 227, jež je vydavatelem časopisu Zámeček, s žádostí o podporu ve výši 10 000 Kč na vydávání tohoto časopisu. Měsíčník je pravidelně zdarma distribuován v několika výtiscích do všech dětských domovů v ČR a přináší dětem zábavu a poučení. Děti se na tvorbě časopisu také aktivně podílejí - většinu časopisu tvoří dětská redakce, což je pro děti z dětských domovů vhodná příležitost pro vlastní seberealizaci.
Vydávání časopisu je podpořeno Nadací Terezy Maxové, Nadačním fondem manželů Klausových a v roce 2008 jej podpořilo také 10 krajů vč. kraje Vysočina (v roce 2008 žádalo sdružení o příspěvek ve výši 10 000 Kč, rada kraje rozhodla o dotaci ve výši 5000 Kč). Bližší informace jsou obsahem mat. RK-14-2009-14, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a ve spolupráci s odborem školství mládeže a sportu zjistil ohlasy na tento časopis přímo u dětských domovů na Vysočině. Veškeré odezvy byly velmi kladné a ředitelé dětských domovů hodnotí časopis jako potřebný. Děti v časopisu popisují události v dětských domovech, hledají inspiraci od ostatních zařízení v republice. Časopis je pro ně zdrojem informací o životě dětí, které žijí v podobných podmínkách. V časopisu jsou též zveřejňovány informace o různých projektech, do kterých se mohou dětské domovy zapojit. V roce 2008 měl v redakční radě časopisu zastoupení Dětský domov Jemnice, v letošním roce je supervizorem tiskoviny ředitel DDŠ a VÚ Počátky Petr Hajný (Výchovný ústav a Dětský domov se školou Počátky zřizuje MŠMT ČR).
Na základě výše uvedeného navrhujeme radě kraje, aby bylo občanskému sdružení Duha - Zámeček, Střední 6, Havířov-Šumbark, IČ: 711 87 227 poskytnuta dotace ve výši 10 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s vydávání časopisu Zámeček.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce, Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 745 000 Kč.
Odbor školství mládeže a sportu: doporučujeme navrhované rozpočtové opatření. Časopis je využíván v dětských domovech a ohlasy na jeho vydávání jsou pozitivní. Vydávání tohoto časopisu má podporu také v ostatních krajích.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč občanskému sdružení Duha Zámeček, Střední 6, Havířov-Šumbark, IČ: 711 87 227, na krytí nákladů souvisejících s vydávání časopisu Zámeček a
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n., o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku
10 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz