Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-08

RK-14-2009-08.doc  RK-14-2009-08pr1.doc  RK-14-2009-08pr2.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-14-2009-08
NázevFond Vysočiny - projekt FV 029/210/08
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu názvu projektu FV 029/210/08 grantového programu Edice Vysočiny VI.

V rámci grantového programu Edice Vysočiny VI. byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Tělovýchovnou jednotou Pohledec Smlouva o poskytnutí podpory FV 029/210/08 na projekt Almanach obce Pohledec s dobou realizace do září 2009. Dne 12. 4. 2009 byla odboru kultury a památkové péče e-mailem doručena žádost o změnu názvu projektu, ve které je uvedeno zdůvodnění. Žádost je přílohou materiálu RK-014-2009-08, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje odsouhlasit změnu názvu projektu Tělovýchovné jednoty Pohledec a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz příloha materiálu RK-14-2009-08, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/210/08 dle materiálu
RK-14-2009-08, př. 2.
Odpovědnost OKPP
Termín 30. 4. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz