Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-07

RK-14-2009-07.doc  RK-14-2009-07pr1.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-14-2009-07
NázevSmlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
Zpracoval V. Zikán
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuStátní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI ) předložil kraji Vysočina na základě předchozích jednání standardizovaný návrh Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2009 (dále jen Smlouva ). Smlouva umožňuje předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie, na projekty silniční infrastruktury v maximální výši uvedené v následující tabulce:

II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba
63 750 tis. Kč
II/353 Bohdalov - obchvat
36 125 tis. Kč
II/405 Brtnice - Zašovice
97 750 tis. Kč
Celkem
197 625 tis. Kč
Návrh řešení Návrh odboru dopravy a silničního hospodářství předpokládá
* doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu dle materiálu
RK-14-2009-07, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje schválit jmenovité akce uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie, dle materiálu
RK-14-2009-07, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli (SFDI) ve výši, v jaké podle Smlouvy uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy dle materiálu RK-14-2009-07, př. 1
* doporučit zastupitelstvu kraje přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele uvedených v příloze č. 2 Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 dle materiálu RK-14-2009-07, př. 1
* a zmocnit konkrétní osoby, příkazce operací odboru dopravy a silničního hospodářství, k podepisování předkládaných soupisek faktur podle Smlouvy dle materiálu RK-14-2009-07, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít Smlouvu č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009;
* schválit jmenovité akce uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie;
* přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké podle Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy;
* přijmout závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele uvedených v příloze č. 2 Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009;
zmocňuje
Hanu Strnadovou a Radka Handu k podepisování předkládaných soupisek faktur Požadavky na úhradu jmenovitých akcí z rozpočtu SFDI dle Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz