Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-06

RK-14-2009-06.doc  RK-14-2009-06pr1.xls
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-14-2009-06
NázevNabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatný převod pozemků a zemědělských staveb ze správy PF ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, v platném znění umožňuje dle § 2 odst. 6 bezúplatný převod nemovitého majetku do vlastnictví kraje v případě, že nemovitosti jsou potřebné pro činnost školy nebo školského zařízení. Školní statek Humpolec, Dusilov 384 potřebuje ke své činnosti pozemky a stavby, které jsou uvedeny v materiálu RK-14-2009-06, př. 1, v obci Humpolec v k. ú. Plačkov a v k. ú. Humpolec. Nemovitosti školní statek dlouhodobě užívá, záměr převodu byl projednán s PF ČR Územní pracoviště Pelhřimov.
Sekce správy nemovitostí Pozemkového fondu ČR v Praze stanovila, že ke schválení žádosti o bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví kraje v presidiu PF ČR, je třeba doložit stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že nemovitosti požadované pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených krajem Vysočina a zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jsou pro tyto subjekty nezbytné a že převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje (dále jen stanovisko zastupitelstva kraje ).
Návrh řešení Odbor majetkový na základě požadavku Pozemkového fondu ČR na doložení stanoviska zastupitelstva kraje navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje vydat usnesením zastupitelstva kraje požadované stanovisko.
StanoviskaOŠMS souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí dle materiálu RK-14-2009-06, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vydat stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že nemovitosti dle materiálu RK-14-2009-06, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost školského zařízení Školního statku Humpolec, Dusilov 384, zařazeného do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz