Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 12/2013 - 10.04.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
03Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Horní Heřmanice
04Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/36210 Bolešín - most ev.č. 36210-002
05Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa
06Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
07Vize a střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
08Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2012
09Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2013
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2013
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty, EU peníze středním školám
12Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - Zabezpečení realizace systému slev a výhod v projektu Senior plus v Kraji Vysočina
13Zadání veřejné zakázky na poskytování vybraných služeb sociální prevence - realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
14Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
15Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
16Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání III. mezinárodní konference o Jaroslavu Haškovi
17Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
18Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výkon činnosti koordinátora BOZP - 01/2013
19Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Technický dozor stavebníka - 01/2013
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz