Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 1/2011 - 04.01.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Veřejná zakázka na stavební práce Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
03Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
04Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
05Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2011 z kapitoly Zastupitelstvo kraje
06Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádáním kvalifikačního turnaje na mistrovství světa juniorů v házené 2011
07Návrh na poskytnutí daru
07upr1Návrh na poskytnutí daru
08Návrh rozpočtového opatření na úseku Kultury - dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 poskytnuté v rámci programového financování pro příspěvkové organizace
09Podstatná změna v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
10Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
11Souhlas zřizovatele s nabytím finančního daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
12Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2010 - dotační program MZ ČR Rezidenční místa 2010
13Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
14Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
15Veřejná zakázka Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro hemodialyzaci a hemodiafiltraci a hemodialyzačních přístrojů pro Nemocnici Jihlava
16Veřejná zakázka na dodávky Dodávka nábytku do domova pro seniory ve Velkém Meziříčí - společenské místnosti
17Veřejná zakázka na dodávky Dodávka elektrických pečovatelských lůžek pro DD Velké Meziříčí
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz