Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Tlustoš Petr, Mgr.qr
funkceúředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
telefon
mobil
email
564 602 588
 
tlustos.p@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.04
Žižkova 1936/16
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Voláková Dana, Ing.564 602 540volakova.d@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz