Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Švíková Barbora, Ing.qr
funkceúředník na úseku ochrany přírody a krajiny a strategické EIA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
email
564 602 590
 
svikova.b@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.07 E
Ke Skalce 5907/47
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz