Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Švanda Petr, Mgr.funkceúředník na úseku financování sociálních služeb 02
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb
telefon
mobil
email
564 602 834
724 650 288
svanda.p@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.15 D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Šandera Michal, Bc.564 602 808sandera.m@kr-vysocina.cz
  Havelková Monika, Bc.564 602 843havelkova.m@kr-vysocina.cz
  Tvarůžková Olga, Mgr.564 602 833tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz
  Šálková Dana, Bc.564 602 838salkova.d@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz