Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Provázek Hanuš, Bc.qr
funkceúředník na úseku dopravní obslužnosti Kraje Vysočina v oblasti dopravního plánování a realizace veřejných zakázek
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravní obslužnosti
telefon
mobil
email
564 602 669
 
Provazek.H@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.31 C
Kosovská 1122/16
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz