Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Procházková Olgaqr
funkceúředník na úseku ekonomiky školství 06
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení financování školství
telefon
mobil
email
564 602 973
 
prochazkova.o@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
417
Věžní 4284/28
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Krčmová Marie, Bc.564 602 929krcmova.m@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz