Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Procházková Lenka, Bc.funkceúředník na úseku investic 03
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení investiční a správy komunikací
telefon
mobil
email
564 602 378
 
prochazkova.l@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.28 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Navrátilová Markéta, Ing.564 602 387navratilova.marketa@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz