Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Petr Matěj, Bc.funkceúředník na úseku silničního hospodářství 02
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravy
telefon
mobil
email
564 602 245
 
Petr.M2@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.43 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Petr Martin, Ing.564 602 412petr.m@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz