Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Novotná Pavla, Ing.qr
funkceúředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů 09
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení grantových programů
telefon
mobil
email
564 602 536
 
Novotna.P@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.08
Žižkova 1936/16
Jihlava

 

 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz