Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Němec Lukáš, Bc.qr
funkceúředník na úseku dopravní obslužnosti v oblasti odbavování cestujících, správy dat z odbavení cestuj
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravní obslužnosti
telefon
mobil
email
564 602 288
 
Nemec.L@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
224
Kosovská 1122/16
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Provázek Hanuš, Bc.564 602 669Provazek.H@kr-vysocina.cz
  Volfschützová Eva564 602 668Volfschutzova.E@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz